Reglement voor gebruik outdoor tennisbanen

 1. U dient zich voor het spelen te melden bij de receptie van Sportclub Houten en uw lidmaatschapspas te tonen.
 2. Bij verlies van de KNLTB- en/of Tennis Club Houten pas wordt door Tennis Club Houten € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht, waarna een duplicaatpas wordt aangevraagd bij de KNLTB. Teneinde ongeoorloofd gebruik tegen te gaan, dient vermissing van een pas zo snel mogelijk bij Tennis Club Houten te worden gemeld.
 3. Voor het betreden van Sportclub Houten verzoeken wij u vriendelijk uw schoeisel te ontdoen van gravel.
 4. Het is verboden om gebruik te maken van een ander Tennis Club Houten lid van zijn/haar pas, het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 5. Verlies van de lidmaatschapspas dient u onmiddellijk bij Tennis Club Houten te melden.
 6. Sportclub Houten en Tennis Club Houten behouden zich het recht de tennisbanen aan derden te verhuren, u wordt hierover van te voren ingelicht.
 7. Tennis Club Houten behoudt zich het recht het lidmaatschap op te zeggen, indien een lid zich niet aan de reglementen houdt. Dit is ter beoordeling aan het bestuur van Tennis Club Houten.
 8. U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de medewerkers van Sportclub Houten op te volgen.
 9. Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst te worden.
 10. Honden zijn alleen aangelijnd op het park toegestaan.
 11. Op het gehele park dient fatsoenlijke kleding gedragen te worden.
 12. U kunt maximaal 7 dagen voor speeldatum reserveren.
 13. De buitenbanen zijn in principe geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur t/m 23.00 uur en zaterdag en zondag van 9.00 t/m 18.00 uur.
 14. Introducés zijn van harte welkom de kosten voor de introducé zijn een halve baanhuur.
 15. De baanindeling wordt geregeld door de medewerkers van Sportclub Houten.
 16. Sportclub Houten is bevoegd om, indien de weersgesteldheid, reparaties of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, de banen onbespeelbaar te verklaren, dan wel banen te sluiten t.b.v. het plegen van onderhoud. Bij sneeuw zijn de buitenbanen gesloten.
 17. Eventuele andere oorzaken die het spelen verhinderen zullen door Sportclub Houten medegedeeld worden.
 18. De banen mogen alleen betreden worden met daarvoor bestemd tennisschoeisel (geen grof profiel) en fatsoenlijke tenniskleding, dit ter beoordeling aan Sportclub Houten. Het personeel is gerechtigd spelers met onjuist schoeisel te verwijderen.
 19. Na het spelen is het verplicht de gehele baan zorgvuldig met het sleepnet te slepen, de lijnen te vegen en de singlepalen in de kokers te plaatsen.
 20. Wanneer u s’avonds als laatste de baan verlaat dient u dit te melden bij een medewerker van Sportclub Houten.
 21. Vanaf 23.00 worden de buitenlampen gedoofd, u dient voor deze tijd de baan gesleept en de lijnen geveegd te hebben.
 22. In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist Sportclub Houten.