Algemene voorwaarden tennis wintercontracten

 1. Wanneer een huurder niet tijdig heeft aanbetaald, ter verlenging binnen de gestelde termijn, kan Sportclub Houten zijn baan/banen aan andere toewijzen.
 2. Wanneer het volledige bedrag niet voor de gestelde termijn is voldaan zal de baan aan derden verhuurd worden en de aanbetaling als annulering kosten gaan gelden. Tot de gestelde termijn kunt u de baan nog kosteloos annuleren en zal de aanbetaling worden terug betaald.
 3. Een huurder kan de uren die hij niet benut, niet op een ander tijdstip inhalen. Restitutie van het huurbedrag is niet mogelijk.
 4. Een huurder krijgt een vaste baan. Bij verlening van het contract zal Sportclub Houten ernaar streven dezelfde baan als het seizoen ervoor toe te wijzen. Mocht het echter voor een goede gang van zaken in het Sportclub Houten noodzakelijk blijken banen anders toe te wijzen, dan heeft de directie het recht dit te doen.
 5. Het Sportclub Houten kan het centrum incidenteel geheel of gedeeltelijk gebruiken voor toernooien. De directie zal in zulke gevallen tijdig laten weten of huurders wel of niet kunnen spelen. Indien er niet gespeeld kan worden, zal de directie met de huurder overleggen op welk tijdstip de verloren uren kunnen worden ingehaald. . Restitutie van het huurbedrag is niet mogelijk.
 6. Iedere speler is verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Hij dient beschadigingen meteen te melden bij de receptie.
 7. In de gehele accommodatie geldt een rookverbod. Tevens mogen in de tennishallen en op de squashbanen geen etenswaren genuttigd worden en/of glaswerk meegenomen worden. Ook geen stoelen en/of krukjes. Alleen dranken met een afsluitbare sluiting zijn toegestaan op binnentennisbanen en squashbanen. Alle andere dranken zijn ten strengste verboden. Schade en/of schoonmaakkosten worden verhaald op de veroorzaker.
 8. Het betreden van de binnen sportfaciliteiten is alleen toegestaan op schone sportschoenen. Sportschoenen met zwarte en/of afgevende zolen zijn pertinent verboden, evenals schoenen waarmee op gravel is gespeeld. Het betreden van de buitentennisbanen is alleen toegestaan op daarvoor geschikte tennisschoenen, ander schoeisel is verboden. De Groundsman en medewerkers van Sportclub Houten zijn gerechtigd spelers met onjuist schoeisel te verwijderen. Schade en/of schoonmaakkosten worden verhaald op de veroorzaker.
 9. Het Sportclub Houten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadigingen van goederen.
 10. Er kan geen teruggaven van gelden worden geëist, indien calamiteiten het onmogelijk zouden maken de gehuurde banen te bespelen.
 11. Directie of medewerkers van het Sportclub Houten hebben het recht om spelers/bezoekers, wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, van het complex te verwijderen c.q. de toegang tot het complex te ontzeggen zonder opgave van redenen.
 12. Voor aanvang van het winterseizoen (eerste speeldag) dient u zich te melden aan de balie van het Sportclub Houten voor de definitieve baanindeling (zie 4).
 13. Het is niet toegestaan de baan/banen aan derden door te verhuren.
 14. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemene verhuur voorwaarden van het Sportclub Houten.

Geen blok geselecteerd.Open publiceren paneel